Inschrijving voor webinar

Een live symposium bijwonen is voor het ogenblik niet meer mogelijk door de corona tijden. Daarom organiseert onze patiëntenvereniging een Webinar op zaterdag 27 februari 2021 met Prof. dr. F. Nevens, waarop jullie van harte uitgenodigd worden.

De Webinar gaat online door van 10 tot 12 uur en wij maken hiervoor gebruik van beeldbellen. Iedereen kan deelnemen via de PC, laptop of smartphone.


Moet ik mij als PBC, PSC of AIH patiënt zorgen maken tijdens deze Coronacrisis?

Wij hebben Prof. Dr. F. Nevens bereid gevonden om te komen praten over onze zeldzame ziektes en over de mogelijke problemen en onze bezorgdheden die wij als patiënten met een auto-immuun aandoening van de lever kunnen ondervinden tijdens deze corona-crisis.

Tijdens de Webinar zullen antwoorden gegeven worden op vragen die jullie willen stellen aan Prof. Dr. F. Nevens. Voor de goede gang van zaken vragen wij jullie om deze vragen op voorhand te stellen, en dit samen met uw inschrijving.

Om jullie in te schrijven op deze online bijeenkomst, vragen wij onderstaand formulier in te vullen. Ben je nog geen lid van onze vereniging, geen nood, je kan je meteen ook in dit formulier registreren als lid. Jouw vragen kan je ook in dit formulier toevoegen.

Na de ontvangst van uw inschrijving, maken wij u een bevestigingsmail over, samen met een handleiding waarin uitgelegd wordt wat jullie moeten doen om deel te nemen.

Wij hopen op een grote opkomst voor dit gebeuren.

Problemen met de registratie stuur dan even een mailtje naar info@pbc-psc-aih-vlaanderen.be